Free size là gì?Quần áo free size nghĩa là gì?
  • 08-08-2021
  • 756 lượt xem

Free size là gì?Quần áo free size nghĩa là gì?

Free size là một cụm từ sử dụng nhiều tại Châu Á. free size không dùng để chỉ kích cỡ cố định, mà đó là một kiểu trang phục nói chung là rất rộng rãi, hơi lỏng lẻo

Tìm